ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

EVALUATION OF No NECK WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND LYMPHOSCONTIGRAPHY
No BOYUNLARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE SİNTİGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Deresi, 4 : 77-81, 1996
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
We performed our study on 26 patients (28 necks) with the diagnosis of epidermoid carcinoma in the head and neck region at Hacettepe University Medical Faculty. Magnetic Resonance Imaging (MRl) and Cervical Lymphoscintigraphy investigations was done on patients pre-operatively, without palpable neck metastasis (No Neck) and the results were compared with the histopathologic diagnosis of the neck specimen. We found a metastasis rate of % 32 on the histopathologic examination of neck specimens. The sensitivity and specificity of MRI and lymphoscintigraphy are as follows respectively ; % 57, % 92 and % 85, % 64. We conclude that MRG and lymphoscintigraphy may have a role in the staging of the No neck but they have a limited use in decision-making of surgery.
ÖZET
Çalışmamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim dalında baş-boyunda epidernıoid karsinom tanısı alan hastalardan 26 \'sı (28 boyun) üzerinde yapılmıştır. N0 boynu olanlara preoperatif manyetik rezonans görüntüleme ve servikal lenfosintigrafî ve bulgular boyun spesimenlerinin histopatolojik araştırma sonuçlarıyla karşılatrılımıştır. Boyun spesimenlerinin incelenmesinde % 32 oranında metastaz tespit edilmiştir. MR\'ın bu metaztazları tespit etmedeki sensitivitesi % 57, spesifitesi ise % 92\'dir. Servikal lenfosintigrafî için bu oranlar sırasıyla % 85 ve % 64\'tiir. Bu sonuçlar bize MR ve servikal lenfosintigrafınin boynun evrelendirîlmesinde yararlı, ancak tedavinin planlanmasındaki yerinin kısıtlı olacağını düşündürmüştür.