ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
REVIEW ARTICLES

FACIAL PAIN
YÜZ AĞRıLARı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 178-181
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The facial pain, of which patients that applied ENT, Neurology, and Oral Surgery departments commonly complained, is a symptom. Our aim in this article is to help diagnosis and treatment discussing the diseases which compose of facial pain.
ÖZET
Yüz ağrıları KBB. Nöroloji ve Çene Cerrahisi bölümlerine başvuran hastaların yaygın olarak yakındıkları bir semptomdur. Bu derlemede amacımız yüz ağrısı oluşturan hastalıktan tartışarak tanı ve tedaviye yardımcı olmaktır.