ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Foreign Body in the Maxillary Sinus and Sinusitis After Traffic Accident
Trafik Kazası Sonrası Maksiller Sinüs Yabancı Cismi ve Sinüzit
KBB ve BBC Dergisi 16 (1):26-28, 2008
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Various kinds of ethiological factors play role in chronic sinusitis, and foreign body in the sinuses is one of the ethiological factor. A 49 year-old female attended our clinic with nasal congestion and postnasal drainage. She had a car accident history 5 years ago, and her paranasal computed tomography revealed a radioopaque foreign body in the left maxillary sinus ostium. Under local anesthesia foreign body was removed with endoscopic sinus surgery. 6 months after surgical removal, the patient became free from nasal symptoms.
ÖZET
Kronik sinüzit etyolojisinde birçok faktör rol oynamaktadır, bunların arasında sinüslerde yabancı cisim de bulunmaktadır. 49 yaşında kadın hasta; burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. 5 yıl önce trafik kazası geçirme öyküsü olan hastanın, bilgisayarlı paranazal sinüs tomografisinde sol maksiller sinüs ostiumunu tıkayan radyoopak, yabancı cisim izlendi. Lokal Anestezi altında endoskopik sinüs cerrahisi ile yabancı cisim çıkarıldı. 6 aylık takiplerde hastanın şikayetlerinin tekrarlamadığı gözlendi.