ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

FROZEN SECTION RELIABILITY IN NECK DISSECTION
BOYUN DISEKSIYONLARıNDA FROZEN KESIT BIYOPSININ GÜVENILIRLIĞI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 85-88, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Results of frozen section examinations of neck dissections are compared with postoperative permanent paraffin section results. In this study, the specificity and the sensitivity of intraoperative frozen section examination are tried to be determined. Material and Method: In this retrospective study, the types of neck dissections applied to the patients were radical, functional, selective lateral and supraomohyoid. The lymph nodes in the dissection materials were selected for frozen section analysis according to their features like consistency, size, and color. If the result of the frozen section analysis was benign, the selective neck dissection performed already was considered to be adequate otherwise functional neck dissection was carried on with additional dissection of the posterior cervical triangle. Permanent pathological sections were performed subsequently for the same materials and results were statistically compared with frozen section results. Results: Results of frozen sections and permanent paraffin sections of total 789 lymphatic levels obtained from 229 neck dissections were analyzed. For the frozen sections, 346 materials were benign and 23 were malign in the left neck and 395 were benign and 25 were malign in the right. For the permanent sections, 338 materials were benign and 31 were malign in the left neck and 393 were benign and 27 were malign in the right. False negativity was found to be 1,75 % for frozen section materials. False positivity was 6,25 %. Frozen section specificity was found to be 94 % while sensitivity was found to be 78%. Conclusion: The results of this study showed that frozen section analysis of neck dissection materials in determining cervical lymph node metastasis is a reliable method.
ÖZET
Amaç: Boyun diseksiyonu sırasında alınan frozen kesit incelemeleri ile postoperatif dönemdeki parafin kesit patoloji sonuçları karşılaştırılmıştır.Bu çalışmada peroperatif frozen kesit incelemelerinin sensitivitesi ve spesifitesi araştırılmıştır.Hastalar ve Yöntemler: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada; hastalara uygulanan boyun disseksiyon tipleri radikal, fonksiyonel, lateral ve supraomohyoid boyun disseksiyonlarıdır. Gönderilen boyun diseksiyon materyallerindeki lenf nodlarının frozen kesit için seçimi, büyüklük, renk değişikliği ve kıvamı gibi özellikleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Frozen kesit sonucu benign ise yapılmış olan selektif boyun disseksiyonu yeterli bulunmuş, malign ise ilaveten posterior üçgen disseksiyonu da yapılarak fonksiyonel boyun disseksiyonuna dönüştürülmüştür. Daha sonra aynı meteryallerin parafin kesitleri yapılmış ve frozen kesit sonuçları ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.Bulgular: 229 boyun diseksiyon materyalindeki toplam 789 adet lenfatik bölgenin frozen ve parafin kesit sonuçları incelenmiştir. Frozen kesit sonuçları incelendiğinde sol boyunda 346 materyal benign, 23 materyal malign, sağ boyunda 395 adet materyal benign, 25 adet materyal malign olarak gelmiştir. Kalıcı parafin kesit incelemelerinde elde edilen sonuçlarda ise sol boyunda 338 materyal benign, 31 materyal malign, sağ boyunda 393 materyal benign, 27 materyal malign olarak izlenmiştir. Yanlış negatiflik oranı % 1,75 olarak bulunmuştur. Yanlış pozitiflik oranı % 6,25 tir. Frozen kesit incelemelerinin spesifitesi % 94 olurken sensitivitesi % 78 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre servikal lenf nodu metastazını tesbit etmede frozen kesit incelemeleri güvenilir bir yöntem olarak uygulanabilir.