ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY
FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ
K.B.B. ve. Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4: 23-26, 1996
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Currently FESS is preferred surgical method in treatment of chrnic or sinusitis in all age 53 FECS procedures (20 bilateral, 13 unilateral) were applied in 33 patients 17 with nasal polyps and 16 with chronic sinusitis. Postoperative follow-up changed between 2 and II months (average 5.8). Postoperative evaluation was made in respect with symptoms, endoscopic examination and CT findings. Healing rates in patients with nasal polyps and chronic sinusitis are 88.2 % and 93.8 % respectively. Complication rate is 15.2 %. In this paper was present our preliminary results o four routine FESS procedure
ÖZET
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC), her yaş grubundaki kronik veya tekrarlayan sinüzitlerin tedavisinde tercih edilmeye başlanan cerrahi bir yöntemdir.17 Nasal polipti, 16 kronik sinüzit şikayeti olan toplam 33 hastaya 20\'si çift taraflı, 13\'ü tek taraflı olmak üzere 53 FECS prosedürü uygulandı. Postoperatif değerlendirme hastaların semptomlarına, endoskopik muayene ve CT bulgularına göre yapıldı. Nazal polipti hastalarda iyileşme oranı % 88.2, kronik sinüzitti hastalarda iyileşme oranı % 93.8, komplikasyon oram % 15.2 dır. Bu makalede kliniğimizde rutin olarak yaptığımız FESC uygulamalarının erken sonuçlan sunuldu.