ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Giant Epidermoid Cyst in the Neck: Case Report
Boyunda Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):84-7, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Epidermoid cysts are the most common cysts of the skin. They occur in the head and neck with an incidence ranging from 1.6% to 6.9%. These are generally small sized cysts. The cysts rarely reach a size of bigger than 5 cm in diameter. An epidermoid cyst is usually asymptomatic unless it becomes infected or has enlarged enough to produce pressure effects on surrounding structures. There are several theories in order to explain the pathophysiology of the epidermoid cysts. The commonly accepted one is that; they originate from the median pluripotent tissue incarcerated during the fusion of the first and second branchial arch in the third and fourth week intrauterine life. Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging may be used in the preoperative diagnostic work up. Definitive treatment is the total excision of the cyst. In this article, a case of 31 year-old male patient with a 6.7 cm diameter epidermoid cyst which extends from midline of neck to the floor of mouth was presented; and also the clinical symptoms, the differential diagnosis, the imaging techniques useful for diagnosis, and treatment options of dermoid cysts were discussed.
ÖZET
Epidermoid kistler derinin en sık rastlanan kistleridir. Baş-boyun bölgesinde %1,6-6,9 oranında görülürler. Genel olarak küçük boyutlu kistlerdir. Nadiren 5 cm çapın üzerinde büyüklüğe erişirler. Enfekte olmadıkça veya çok büyüyüp çevre dokulara bası yapmadıkça asemptomatik kitlelerdir. Etiolojisi hakkında öne sürülen birkaç teori olmakla birlikte en sık kabul edilen görüş; intrauterin hayatın üçüncü ve dördüncü haftalarında, birinci ve ikinci brankiyal arkusların orta hatta kapanması sırasında, etrafı sarılan epitelyal doku artıklarından oluştuğudur. Tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yardımcıdır. Tedavisinde kist total olarak çıkarılmalıdır. Bu çalışmada, 31 yaşında, boyun orta hattan başlayıp ağız tabanına doğru büyüyen 6,7 cm çaplı epidermoid kist olgusu sunulmuş ve dermoid kistlerin klinik semptomları, ayırıcı tanısı, tanıda yardımcı olacak görüntüleme yöntemleri ve tedavisi tartışılmıştır.