ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Giant Neck Epidermoid Cyst in Submental Region
Boyunda Submental Yerleşimli Dev Epidermoid Kist
Received Date : 08 Feb 2016
Accepted Date : 16 Dec 2016
Doi: 10.24179/kbbbbc.2016-50564 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 25 (1):1-4, 2017
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Epidermoid cysts are the most common skin cysts. The incidence of epidermoid and dermoid cysts range between 1.6-6.9% in head and neck region. The etiology of congenital epidermoid cysts are not fully understood.According to commonly accepted theory, they originate from embryonic remnants of epithelium that was trapped during the fusion of first and second branchial arches. Epidermoid cysts clinically appea as a slowly growing asymptomatic masses at the midline of the neck. They are usually small and rarely reach above 5 cm in size. Treatment of epidermoid cyst is total surgical excision. The surgical approach is choose as an external or internal one according to relationship of the cyst with the floor of the mouth. Herein, a giant epidermoid cyst emerged as a submental swelling in the neck is discussed in the light of the literature.
ÖZET
Epidermoid kistler derinin en sık görülen kistleridir. Dermoid ve epidermoid kistlerin baş ve boyun bölgesinde görülme sıklığı %1.6-6.9 arasında değişmektedir. Konjenital epidermoid kistlerin etyolojisi tam olarak aydınlatılmamıştır. En çok kabul gören teoriye göre birinci ve ikinci brankial arkusların kapanması sırasında sıkışan embriyojenik epitelyal doku artıklarından oluştuğu ileri sürülmektedir. Epidermoid kistler klinik olarak boyun orta hatta yavaş büyüyen asemptomatik kitleler olarak belirirler. Epidermoid kistler genellikle küçüktürler ve nadiren 5 cm üzerinde boyutlara ulaşırlar. Tedavisi kistin cerrahi olarak tamamen çıkartılmasıdır. Kistin ağız tabanı ile ilişkisine göre eksternal veya internal cerrahi yaklaşım seçilir. Burada, boyunda submental şişlik olarak ortaya çıkan dev epidermoid kist literatür eşliğinde tartışılmıştır.