ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

GRANULAR CELL TUMOR
GRANÜLER HÜCRELI TÜMÖR
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 56-58, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Granular cell tumor is a seldom and benign tumor seen in the head and neck region. The most frequent site of laryngeal involvement is the true vocal cord, especially the posterior 1/3 portion. This neoplasm , first described by Abrikossof, was initially thought to be of muscular orijin based on its microscopic appearance and series of misnomers arose from this misconception: myoma,myoblastoma,myoblastic myoma. After that, ultrastructural and histochemical studies(s-100 and neuron spesifıc enolase) suggested that granular cell tumor arose from neural tissue. Our case was a young female ,who presented with hoarness with involvement of the 1/3 posterior vocal cord and arytenoid. She was threated with extended vertical hemilaryngectomy. There was no postoperative complication and the patient is recurrence free in the 9-month follow-up period.
ÖZET
Granüler hücreli tümör, selim karakterli olan nadir bir tümördür.Larenksde sıklıkla kord vokallerin 1/3 posterior kısmına yerleşir. Lezyonu ilk kez Abrikossof mikroskopik görüntüsüne bakarak muskuler orijinli bir tümör olarak tarif etmiş ve uzun yıllar myoma, myoblastoma, myoblastik myoma gibi isimlerle hatalı olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra yapılan ultrastrüktürel ve histokimyasal çalışmalar (S- 100 ve nöron spesifik enolaz) tümörün nöral kaynaklı olduğunu göstermiştir. Olgumuz ses kısıklığı şikayetiyle kliniğimize başvuran genç bir bayan hastaydı.Tümör 1/3 posterior kord vokali ve aritenoidi tutmaktaydı. Hastamıza genel anestezi altında genişletilmiş vertikal hemilarenjektomi uygulandı. Post- operatif dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastamız 9 aydır takipte olup nüksü yoktur