ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
REVIEW ARTICLES

HEARING LOSS WITH PATHOLOGIC TYMPANIC MEMBRANE
PATOLOJİK TİMPAN MEMBRANLı İŞİTME KAYıPLARı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 175-177
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The severity of pathological lesions of tympanic membrane is proportional to the hearing loss it creates. In this article, we have investigated clinical features and diagnosis of the hearing loss with pathologic tympanic membranes, except the traumatic tympanic membrane perforations. by the light of the literature.
ÖZET
Timpan membran patolojileri derecesi ile orantılı olarak işitme azlığı oluştururlar. Bu çalışmada travmatik timpan membran perforasyonları dışındaki patolojik timpan membranlı işitme kayıplarının klinik ve tanılarım literatür verileri ışığında değerlendirdik.