ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


DEFAULT

IMPORTANCE OF WOUND IRRIGATION IN THE PREVANTION OF NEOPLASTIC SEEDING
NEOPLASTİK HÜCRE EKİMİNİN ÖNLENMESİNDE AMELİYAT SAHASıNıN İRRİGASYONUNUN ÖNEMİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 :17-20, 1995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
To evaluate the number of wound irrigation in the prevention of regional recurrences in the head-neck oncological surgery; wound was irrigated with warm saline for 4 times following tumor extirpation and malignant cells were investigated with cytospine technic in these washings. Since the amount of malignnat cells was high in the third washing, it was concluded that the wound must be irrigated at least 3 times.
ÖZET
Baş-boyun onkolojik cerrahisinden sonra oluşabilecek regionel nükslerin önlenmesinde operasyon sahasının yıkanması işleminin sayısının öneminin olup olmadığının saptanması için ameliyat bölgesi tümör çıkarıldıktan sonra 4 kez yıkanmış ve bu yıkama sularında sitosantrifüj yöntemi ile malign hücre aranmıştır. 3. yıkama suyunda saptanan malign hücre sayısının yüksek olması nedeniyle ameliyat sahasının en az üç kez yıkanmasının gerekli okluğu sonucuna varılmıştır.