ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

INTRAMUSCULAR HEMANJIOMA OF THE MASSETER MUSCLE
MASSETER KAS İÇİ YERLEŞİMLİ HEMANJİOM
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6(2) 98-100
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Intramuscıılar hemangiomas (IMH) are uncommon tumors of the head and neck region, occur often in the trunk and extremities. Masseter muscle is the most commonly involved site. It constitutes only 0.8% of all hemangiomas. Accurate preoperative diagnosis is usually uncommon. A case of IMH of the masseter muscle is presented, the clinical, radiologic, histologic fîndings and treatment modalities are discussed.
ÖZET
Kas içi yerleşimli hemanjiomlar, sıklıkla gövde ve ekstremitelerde izlenmesine karşılık, baş ve boyun bölgesinde oldukça ender görülürler. Masseter kası en sık görülen yerdir. Tüm hemanjiomaların %0.8\'ini oluşturur. Preaperatif olarak doğru tam genellikle konulamaz. Masseter kası için yerleşimli bir hemanjiom olgusu sunulmuş olup, klinik radyolojik, histolojik bulgular ile tedavi protokolü tartışılmıştır.