ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Intraoral Excision of Giant Sublingual Epidermoid Cyst Resembling Plunging Ranula: Case Report
İntraoral Eksizyon Yapılan Plunging Ranulaya Benzeyen Submandibuler Yerleşimli Dev Epidermoid Kist
KBB ve BBC Dergisi 22 (3):86-9, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Dermoid and epidermoid cysts are benign masses that contain skin and skin attachments. They are rarely seen in head and neck region. These masses are usually seen in submental region along the midline. They are generally small sized cysts. The cysts rarely reach a size of bigger than 5 cm in diameter. The most common complaint is painless swelling. Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging may be used in the diagnosis. The treatment is the total excision of the cyst. In this case, 14 years old female patient admitted to our clinic with submandibular swelling for 1 year. On physical examination, we found a mass that is 5x5 cm in diameter, mobile, soft consistency and immobile with swallowing. We operated the patient under general anesthesia with prediagnosis of plunging ranula. The mass is totally excised with intraoral approach and histopathologically reported as epidermoid cyst.
ÖZET
Dermoid ve epidermoid kistler deri ve eklerini içeren benign kitlelerdir. Baş boyun bölgesinde nadir görülür. Boyunda orta hatta ve en sık submental bölgede yerleşirler. Genel olarak küçük boyuta olup nadiren 5 cm çapın üzerinde görülürler. En sık şikâyet ağrısız şişliktir. Tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yardımcıdır. Tedavisi total olarak kistin çıkartılmasıdır. On dört yaşında kız çocuğu son 1 yıldır fark ettiği ve zamanla büyüyen sol submandibular bölgedeki şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede yaklaşık 5x5 cm boyutlarında mobil, yumuşak kıvamlı, yutma ile hareketsiz kitle saptandı. Plunging ranula ön tanısı ile genel anestezi altında intraoral yolla total olarak eksize edilen kitlenin histopatolojik tanısı epidermoid kist olarak rapor edildi.