ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

INTUMESENTIA SEPTI NASI ANTERIOR
TUBERKULUM SEPTİ NASİ ANTERİOR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 193-196
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
As an anatomic variation, tuberkulum septi nasi anterior is first described by Morgagni in 1662. It has various names in literature, it is a cavernous structure capable of enlargement and described as a mucosal growth in nasal septum. In this study we reviewed the description of this variation, relationship between age and sex, ratio of unilateral o bilateral status. We also compared with the literature. The studies about the negative effects in breathing also discussed. We accepted 200 patients suffer from chronic sinusitis. This sutdey performed in E.N.T. department of Medical School of Cumhuriyet Univercity. Tuberculum septi nasi anterior was found in 112 of these patients (%56.5) and 65 patients (%587 were male while 47 patients (°/o42) were female. in 8 patients tuberculum septi nasi anterior was found unilateral (%7.3) and 104 was bilateral (9692.77.
ÖZET
Tuberkulum septi anterior 1662 yılında Morgagni tarafından tanımlanmış ancak literatürde değişik birçok isimle anılan bir varyasyondur. Septumda mukoza gelişimi ile tanımlanan ve kavernöz yapıya sahip, şişebilen bir yapıdır. Bu çalışmada tuberkülumun tanımı, insidansının yaş ve cinsiyetle ilişkisi bilateral, unilateral bulunma oranları araştırılmış literatür gözden geçirilmiştir. Solunum fonksiyonuna olan negatif etkileri ile ilgili çalışmalara değinilmiştir. Çalışmaya Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi K.B.B. polikliniğine kronik sinüzit yakınmaları ile başvuran 200 hasta alınmıştır. Bu hastaların 112\'sinde (%56.5) tuberkulum septi nasi anterior bulundu. Varyasyonu olanların 47\'si kadın (u/o42), 65\'i (%58) erkekti. Tuberkulum septi nasi anterior 8 vakada unilateral (%7.3), 104 vakada (%92.7) bilateral bulundu.