ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Kimura’s Disease of the Parotid Region With Multiple Symmetric Lipomatosis: Case Report
Parotis Bölgesinde Kimura Hastalığı ve Multiple Simetrik Lipomatozis Olgusu
KBB ve BCC Dergisi, 12 (3): 142-145, 2004
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Kimura’s disease is a rare chronic inflammatory disorder of unknown etiology, primarily seen in young and middle-aged Asian males. The disease is characterized by a triad of painless subcutaneous masses and regional lymhpadenophaty in the head and neck region, blood and tissue eosinophilia, and markedly elevated serum IgE levels. Renal involvement may be seen in most Kimura’s disease patients. We are presenting a 44 years- old male patient with Kimura’s disease in the parotid region with renal involvement. The patient also had multiple symmetric subcutaneous lipomas of the extremities, upper neck and shoulders.
ÖZET
Kimura hastalığı genellikle Asya’lı genç ve orta yaslı erkeklerde görülen, nedeni bilinmeyen, nadir kronik inflamatuar bir has- talıktır. Genellikle bas-boyun bölgesinde ağrısız tümör benzeri subkutan kitle ve rejyonel lenfadenopati seklinde karsımıza çı- kar. Kan ve dokuda artmıs eozinofili ve artmıs kan IgE düzeyleri de diğer tipik bulgularıdır. Bir çok Kimura hastasında renal tu- tulum gelisebilir. Biz bu makalede parotis ve postauriküler bölgede Kimura hastalığı tanısı almıs 44 yasında erkek hasta sunu- yoruz. Hastada aynı zamanda Kimura hastalığına bağlı renal tutulum ve ekstremite, boyun ve omuzlarında multipl sistemik li- pomatozis tanısı da konulmustur.