ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Laryngeal Schwannoma: A Case Report
Laringeal Schwannoma: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 17 (1):23-26, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Neurogenic tumors are rarely seen in larynx. In this report, we describe a 22 year-old male patient presented with hoarseness. Endoscopic examination showed a submucousal mass bulging left ventricular fold. Computed tomography demonstrated a 2.5x2.5x2 cm sized, heterogeneously enhancing mass within left ventricular fold extending beyond the midline of the glottis. The mass was excised by cervical midline vertical approach. Histopathologic examination revealed laryngeal schwannoma. There was no residue or recurrence on follow up examinations.
ÖZET
Sinir kaynaklı tümörler larinkste nadiren görülürler. Bu olgu sunumunda ses kısıklığı şikayeti ile başvuran 22 yaşında erkek hasta sunuldu. Endoskopik laringoskopide sol band ventrikülü mediyale iten submukozal kitle görüldü. Bilgisayarlı tomografide sol band ventriküle yerleşen ve orta hattı geçen, yaklaşık 2,5x2,5x2 cm ebadında heterojen kontrast tutan kitle tespit edildi. Kitle boyun orta hattan yaklaşılarak çıkarıldı. Histopatolojik tanı, schwannom olarak raporlandı. Hastanın postoperatif kontrollerinde primer patolojiye ait bulgu saptanmadı.