ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

LARYNGO - TRACHEO - BRONCHIAL FOREIGN BODIES
LARİNGO - TRAKEO - BRONŞİAL YABANCı CİSİMLER
\'K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 2, 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
It must be thought the foreign body aspiration in a patient admitted in a clinic with acute cough attack, stridor, dyspnea, and cyanosis. Laryngotracheobranchial foreign bodies commonly encountered in young children. although a good anamnesis gives us useful information, physical examination provides limited advantage. Furthermore x-ray is a use full diagnostic method in the foreign body aspiration. There is a indication for endoscopy if a suspicion of foreign body aspiration appears. Endoscopy was carried out in 182 patients referred to our department for the suspicion of laryngotracheobranchial foreign body in last 6 years; foreign body was encountered in 86 of all cases and endoscopically taken out. Symptomatology findings, diagnosis and treatment of those 86 cases were presented.
ÖZET
Akut öksürük nöbetleri, stridor, dispne ve siyanoz semptomları ile başvuran bir hastada yabancı cisim aspirasyonu düşünülmelidir. Laringo-trakeo-bronşial yabancı cisimlere çocukluk çağında sık rastlanır. Fizik muayene tanıda sınırlı yarar sağlarken iyi bir anamnez değerli bilgiler verir. Radyolojik inceleme tanıya yardımcıdır. Radyolojik inceleme tanıya yardımcıdır. Laringo-trakeo-bronşial yabancı cisim şüphesi doğduğunda endoskopi endikasyonu vardır. Son altı yılda kliniğimize başvuran ve yabancı cisim aspirasyonu. düşünülen 182 olguya rijid bronkoskoplarla endoskopi uygulandı: 86 olguda yabancı cisim saptandı ve bu yabancı cisimler endoskopik olarak çıkarıldı. 86 olguluk serimizdeki semptomatoloji, bulgular, tanı ve tedavi sunuldu.