ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

LARYNGOTRACHEAL RECONSTRUCTION PROCEDURES
LARİNGOTRAKEAL REKONSTRÜKSİYON UYGULAMALARIMIZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (1) : 42 -46,
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In laryngotracheal stenosis which is mainly caused by prolonged endotracheal intubation and aryngeal trauma is a difficult clinical entity to manage. There is no universally accepted treatment regimen. Various ndoscopic and open surgical procedures have been used with varying success up to now. In this study, the esults of 20 operations on 14 patients during a ten year period has been presented. The success rate of decannulation fter the fırst operation was 71%. For each patient, 3.3 endoscopy and 1.3 granulation removal was performed. t is concluded that anterior cricoid split with anterior costal cartilage graf t, and Montgomery laryngeal tent or T-tube has given satisfactory results in the management of laryngotracheal stenosis.
ÖZET
Laringotrekeal stenoz özellikle uzun süreli entübasyon sonrası ve larins travması ile ortaya çıkan tedavisi zorluklar gösteren bir hastalıktır. Üzerinde görüş birliğine varılmış bir tedavi yöntemi yoktur, Endoskopik ve çık teknikler olarak çok çeşitli tedavi stentleme yöntemleri vardır. Bu çalışmada 10 yıl süre içinde 20 ameliyat apılan 14 hasta ile ilgili sonuçlar sunulmuştur. İlk ameliyat sonrası dekanülman oranı % 71 \'dır. Her vaka çin ortalama 3.3 endoskopi ve 1.3 kez granulasyon dokusu temizliği yapılmıştır. Sonuç olarak, laringotrekeal tenozda anterior krikoid split, kostal kartilaj ve stenozun yerine göre Montgomery laringeal stenti veya T-tübü ygulayarak tatminkar sonuçlar alındığı söylenebilir.