ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


DEFAULT

Long Term Infection on The Nasal Tip Due To Suturation Following Septorhinoplasty
Septorinoplasti Sonrası Dikişe Bağlı Geç Dönem Burun Ucu Enfeksiyonu
KBB ve BBC Dergisi 15 (1):31-36, 2007
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The suture fixation is a commonly used technique in the cartilage reshaping which is one of the main steps of the septorhinoplasty operation. The long-lasting, absorbable polydioxanone sutures or nonabsorbable nylon or polypropylene sutures may be used for this purpose. During the suturation of the nasal tip, passage of the suture through the vestibular mucosa may also result in cartilage infection. The polypropylene dome suture was found to be passing through vestibular mucosa in our three patients who were admitted to our clinic with nasal tip infection as a late complication of septorhinoplasty. The infection on the nasal tip was thought to be caused by passage of the polypropylene suture through the vestibular mucosa. In conclusion, we recommend submucosal passage of suture materials in the cartilage reshaping and usage of late absorbable suture materials instead of nonabsorbable materials.
ÖZET
Septorinoplasti ameliyatının temel basamaklarından biri olan, kıkırdak iskeletin yeniden şekillendirilmesinde dikiş ile sabitlemeye sıklıkla başvurulur. Bu amaçla geç emilen polidioksanon ile emilmeyen naylon ve polipropilen dikişler kullanılabilir. Tip cerrahisinde dikiş uygulaması sırasında dikişin vestibül mukozasından geçirilmesi dikişe bağlı enfeksiyon gelişmesine neden olabilmektedir. Septorinoplasti sonrası geç dönem burun ucu enfeksiyonu ile başvuran 3 hastamızda, ameliyatta uyguladığımız polipropilen dom dikişinin burun vestibül mukozasından geçtiğini gözlemledik. Burun ucu enfeksiyonun, kullandığımız polipropilen dikişin vestibül mukozasından geçmesine bağlı olarak geliştiğini düşündük. Bu nedenle kıkırdak yeniden şekillendirilmesinde, kullanılan dikiş materyalinin submukozal olarak atılmasını ve emilmeyen dikiş materyallerinin yerine geç emilen dikiş materyallerinin tercih edilmesini önermekteyiz.