ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

MALIGNANT TUMORS OF THE PARANASAL SINUSES
PARANAZAL SİNÜSLERİN MALİGN TÜMÖRLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6(2): 66-70
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
A study of eleven patients with malignant paranasal sinus neoplasm was treated surgically between 1993 and 1997 in the department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, University of Karedeniz tech. Five patients had squamous cell carcinoma, 2 adenoid cystic carcinoma, 2 malignant melanoma, l malign odontogenic tumor, l basal cell carcinoma. Ona tumor originated in the frontal sinus and ten originated in the maxillary sinus. None of the patients had neck metastases. Treatınent was surgery and postoperative radiation therapy. Local control was the major problem for these patients, there fore early detection and agressive local treatment are desirable.
ÖZET
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında 1993 ile 1997 yılları arasında 11 paranazal sinüs (PNS) tümörlü hasta cerrahi tedaviye alındı. Bunlardan 5 \'i yassı hücreli kanser, 2 \'si adeno kistik kanser, 2\'si malign melanom, l\'i malign odontojenik tümör ve l\'i de bazal hücreli kanserdi. Tümörlerden l\'i frontal sinüsten diğer 10 tümör ise maksiller sinüsten köken alıyordu. Hastaların hiçbirisinde boyun metastazı tesbit edilmedi. Tedavi protokolü cerrahi + radyoterapi şeklinde düzenlendi. Bu hastalarda majör problemin lokal kontrol olduğu ve erken teşhis ile birlikte agressif lokal tedavinin önemli olduğu vurgulandı.