ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Massive Epidural and Interhemispheric Subdural Empyema as a Complication of Frontal Sinusitis
Frontal Sinüzit Komplikasyonu Olarak Masif Epidural ve İnterhemisferik Subdural Ampiyem
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):73-6, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Acase report of combined epidural and interhemispheric subdural empyema as a complication of frontal sinusitis was presented. Chart review of a 14-yearold male with complicated frontal sinusitis was conducted. Intracranial abscess was drained by craniotomy and frontal sinus was managed with endoscopic sinus surgery. Patient recovered with a slight weakness in the lower extremities. Intracranial complications may progress to advanced stages with non-specific symptoms therefore a high index of suspicion is necessary for the early diagnosis of the disease. Eradication of the infective focus is very important in the management of intracranial suppuration. In the absence of osteomyelitis, endoscopic approach can be employed successfully for the treatment of frontal sinusitis.
ÖZET
Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen kombine epidural ve interhemisferik subdural ampiyem olgusu sunulmuştur. Frontal sinüzit komplikasyonu olan 14 yaşında erkek hastanın dosya taraması yapılmıştır. İntrakraniyal apse kraniyotomi yolu ile drene edilmiş, frontal sinüzit endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Hasta alt ekstremitelerde hafif bir güçsüzlük ile iyileşmiştir. İntrakraniyal komplikasyonlar non-spesifik semptomlar ile ilerlemiş aşamalara ulaşabileceğinden hastalığın erken tanısı için yoğun dikkat göstermek gerekmektedir. İntrakraniyal süpürasyonun tedavisinde infeksiyon odağının eradike edilmesi çok önemlidir. Osteomyelit yoksa frontal sinüzitin tedavisinde endoskopik yaklaşım başarıyla uygulanabilir.