ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

MAXILLARY SINUS HYPOPLASIA
MAKSİLLER SİNÜS HİPOPLAZİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 83 - 86
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Maxillary sinus hypoplasia and aplasia are unusual clinical entities, and they can easily mimic chronic sinusitis. Misdiagnosis may result with unnecessary treatment and persistent symptoms. In most cases diagnosis can be made from plain radiographs, but in some cases computed tomography may be necessary to confirm diagnosis. Rounded shape of orbital floor (the flor of the orbit looks depressed), widening of nasal fossa at the hypoplastic sinus side, lateral displacement of the bone between the hypoplastic sinuses and the nasal cavity are the signs which are often seen in tomography. in this article, two patients of maxillary sinus hypoplasia, who were misdiagnosed and treated as maxillary sinusitis, are presented with review of the literature.
ÖZET
Maksiller sinüs hipoplazi ve aplazileri çok sık karşılaşılmayan klinik antitelerdir. Tedaviye dirençli sinüs şikayetlerinde ayırıcı tanıda mutlaka maksiller sinüs hipoplazisi akla gelmelidir. Her ne kadar direkt grafilerle hipoplazi saptanabilirse de, bilgisayarlı tomografi kesin tanıda oldukça faydalı bilgiler sunar. Orbita tabam çukurluğunun artması, nazal fossa transvers çapının genişlemesi, nazal kavite ile hipoplastik sinüs arasındaki kemik duvarın laterale doğru yer değiştirmesi sıklıkla rastlanılan tomografi bulgularıdır. Bu makalede uzun süre maksiller sinüzit tanısı ile tedavi ve bilgisayarlı tomografi ile maksiller sinüs hipoplazisi tanısı konan iki vaka sunuldu ve literatür gözden geçirildi.