ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Medical and Surgical Management of Laryngomalacia: A Series from a Tertiary Pediatric Otolaryngology Institute
Laringomalazinin Medikal ve Cerrahi Tedavisi: 3. Basamak Pediatrik Kulak Burun Boğaz Kliniği Serisi
Received Date : 20 Jun 2019
Accepted Date : 13 Sep 2019
Available Online : 10 Oct 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-70256 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(3):113-8
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: In this study, we aimed to compare the results of children with laryngomalacia who underwent supraglottoplasty to those treated with medical therapy alone. Material and Methods: A total of 67 children diagnosed with laryngomalacia with fiberoptic flexible transnasal endoscopic examination, between 2015-2018 were included. Twenty four children underwent supraglottoplasty and 43 matched controls received conservative approach with antireflux medical treatment. Demographic details, additional medical conditions, symptom details and management results were compared. Results: Mean follow-up time for the whole group was calculated as 267.8 days and the mean follow-up time for the supraglottoplasty group was 306.04 days. Regarding the severity of the laryngomalacia; 21 (31.4%) of the children had mild, 31 (46.2%) had moderate and the remaining 15 (22.4%) children had severe laryngomalacia. A total of 24 (35.8%) children underwent supraglottoplasty. All children in the severe group underwent surgery, while only 29% of the children in the moderate group were treated with supraglottoplasty. Admission to the intensive care unit, mean age for the onset of the symptoms and mean age for the admission to the otolaryngology clinic was significantly different in the supraglottoplasty group. Presentation with additional medical issues was higher in the supraglottoplasty group. Two patients in the supraglottoplasty group required additional surgical management in the post-operative period. Conclusion: Supraglottoplasty is a safe therapeutical procedure with acceptable complication rates for selected patients with laryngomalacia
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde laringomalazi (LM) tanısı ile takip edilen hastaların medikal ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 2015-2018 yılları arasında fiberoptik fleksibl transnazal endoskopik muayene sonrası LM tanısı alan 67 hasta dâhil edildi. Hastaların 24'üne supraglottoplasti operasyonu uygulandı. Diğer 43 hasta ise antireflü tedavisi verilerek konservatif olarak takip edildi. Tüm hastaların; demografik özellikleri, ek hastalık varlığı, semptomları ve tedavi sonuçları incelendi. Bulgular: LM nedeni ile izlenen tüm hastalarımızın ortalama takip süreleri 267,8 gün olarak hesaplandı, opere ettiğimiz hastaların ortalama takip süreleri ise 306,04 gün olarak hesaplandı. LM nedeni ile takip edilen hastaların 21 (%31,4)’i hafif dereceli LM, 31 (%46,2)’i orta dereceli LM ve 15 (%22,4)’i ağır dereceli LM tanısı konuldu. Bu hastaların toplamda 24 (%35,8)’üne supraglottoplasti operasyonu uygulandı. Ağır dereceli LM hastalarımızın hepsine supraglottoplasti operasyonu uygulanır iken, orta dereceli LM hasta grubunda hastaların %29’una operasyon uygulandı. Cerrahi gruptaki hastalarında daha yüksek oranda başvuru öncesi yoğun bakım ünitesinde yattıkları, daha erken dönemde şikâyetlerin başladığı ve daha erken dönemde kulak burun boğaz kliniğine başvuruda bulundukları izlendi. Yine cerrahi grubunda daha yüksek oranda eşlik eden hastalık saptandı. Cerrahi grupta postoperatif dönemde iki hastada ek cerrahi müdahale ihtiyacı oldu. Sonuç: Hasta serimizde supraglottoplasti operasyonunun postoperatif erken ve geç dönemdeki sonuçları, bu girişimin uygun hasta popülasyonunda kabul edilebilir komplikasyon oranı ile başarıyla uygulanabileceğini göstermektedir.
KAYNAKLAR
 1. Landry AM, Thompson DM. Laryngomalacia: disease presentation, spectrum, and management. Int J Pediatr. 2012;2012:753526. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Olgun Y, Özay H, Çakır A, Erdağ TK. Laryngomalacia: our clinical experience. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2016;54(4):150-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. McCaffer C, Blackmore K, Flood LM. Laryngomalacia: is there an evidence base for management? J Laryngol Otol. 2017;131(11): 946-54. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Thompson DM. Laryngomalacia: factors that influence disease severity and outcomes of management. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;18(6):564-70. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Thompson DM. Abnormal sensorimotor integrative function of the larynx in congenital laryngomalacia: a new theory of etiology. Laryngoscope. 2007;117(6 Pt 2 Suppl 114):1-33. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Carter J, Rahbar R, Brigger M, Chan K, Cheng A, Daniel SJ, et al. International Pediatric ORL Group (IPOG) laryngomalacia consensus recommendations. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016;86:256-61. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Sivan Y, Ben-Ari J, Soferman R, DeRowe A. Diagnosis of laryngomalacia by fiberoptik endoscopy: awake compared with anesthesia-aided technique. Chest. 2006;130(5):1412-8. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Dickson JM, Richter GT, Meinzen-Derr J, Rutter MJ, Thompson DM. Secondary airway lesions in infants with laryngomalacia. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2009;118(1):37-43. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Richter GT, Thompson DM. The surgical management of laryngomalacia. Otolaryngol Clin North Am. 2008;41(5):837-64. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Durvasula VS, Lawson BR, Bower CM, Richter GT. Supraglottoplasty outcomes in neurologically affected and syndromic children. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(8):704-11. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Hoff SR, Schroeder JW Jr, Rastatter JC, Holinger LD. Supraglottoplasty outcomes in relation to age and comorbid conditions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010;74(3):245-9. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Escher A, Probst R, Gysin C. Management of laryngomalacia in children with congenital syndrome: the role of supraglottoplasti. J Pediatr Surg. 2015;50(4):519-23. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Cooper T, Harris B, Mourad A, Garros D, El-Hakim H. Comparison between selective and routine intensive care unit admission post-supraglottoplasty. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017;99:90-4. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Day KE, Discolo CM, Meier JD, Wolf BJ, Halstead LA, White DR. Risk factors for supraglottoplasty failure. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;146(2):298-301. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]