ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

MEDICAL TREATMENT IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA\'DA TıBBİ TEDAVİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : l- 4, 1996
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The effectiveness of daily care and topical treatment in chronic suppurative otitis without cholesteatoma media was investigated on 179 ears of 148 patients. Aerobic cultures of middle ear discharges Were performed. Standard therapeutic regime (daily care and topical drops with antibiotics) was applied to all of the patients regardless of their culture - antibiogram, odiologic test results and radiological findings of the ear. The results obtained by thes therapeutic approach were in conviction of high success to dry middle ear discharge.
ÖZET
Kolestatornasız kronik süpüratif otitis medialı hastalarda günlük bakım ve topikal terapinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 148 hastanın toplam 179 orta kulak akıntısı üzerinde çalışıldı. Orta kulak akıntılarının aerobik bakteriyolojik kültürleri yapıldı. Kültür - antibiyogram, odyogram ve kulak grafisi neticeleri dikkate alınmadan bütün hastalara standart bir tedavi yöntemi (günlük bakım ve topikal antibiyotikli kulak damlası) uygulandı. Elde edilen sonuçlar kronik orta kulak akıntısını kurutmada bu tedavi yaklaşımının oldukça başarılı olduğunu gösterdi.