ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Metastasis of Conjunctival Malignant Melanoma in the Parotid Gland: Case Report
Parotis Bezinde Konjonktival Malign Melanom Metastazı
Received Date : 18 Jan 2017
Accepted Date : 12 Sep 2017
Doi: 10.24179/kbbbbc.2017-54807 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 25 (2):21-24, 2017
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Parotid gland is a tissue in which primary malignant melanoma tumors are rarely seen and most of the cases reported for malignant melanoma tumors seen in parotid gland are metastasic cases that originating from the head and neck skin. Metastases are rarely originated from the non-skin regions such as paranasal sinus, sclera and conjunctiva. In this case report, we presented of a parotid gland metastasis of the conjunctival malignant melanoma.
ÖZET
Parotis bezi primer malign melanom tümörlerinin çok nadir görüldüğü bir bölge olup, parotis bezinde izlenen malign melanom tümörleri için bildirilen vakaların büyük çoğunluğu baş boyun cildinden kaynaklanan metastaz olgularıdır. Metastazlar nadiren, paranazal sinüs, sklera ve konjonktiva gibi cilt dışı bölgelerden de kaynaklanabilir. Bu makalede parotis bezine metastaz yapmış konjonktival yerleşimli bir malign melanom olgusu sunulmuştur.