ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Middle Turbinate Headache Syndrome Due To Concha Bullosa
Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu
KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 150-155, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Most of the patients admitted to ENT clinics suffer from headache. In recent years, intranasal mucosal contact point headaches (MCPH) gained more importance in these patients. MCPH due to middle turbinate abnormalities are named as middle turbinate headache syndrome (MTHS). In this study, the diagnostic criteria in MTHS and endoscopic surgical results in patients with concha bullosa were discussed. Seventeen cases with concha bullosa and headache as the primary complaint were evaluated. The diagnosis was established according to the existance of the mucosal contact points between middle turbinate and lateral nasal wall and/or nasal septum in nasal endoscopic examination and/or computed tomography scan of paranasal sinuses. Endoscopic unilateral or bilateral partial concha resection (lateral laminectomy) was performed on all patients. The headache complaint disappeared in 12 (70%) cases and improved in 5 (30%) cases. In conclusion, if the medical treatments are ineffective for the complaint of chronic headaches, noninfectious sinonasal pathologies, especially MCPH, must be considered. We also point that in these patients with MCPH due to middle concha bullosa, endoscopic surgical procedures are very successful.
ÖZET
Kulak Burun Boğaz polikliniklerine müracaat eden olguların büyük bir kısmını bas ağrısı sikayeti olanlar olusturmaktadır. Bu olgular içinde orta konka patolojilerine bağlı mukozal kontakt bas ağrıları (MKBA) son yıllarda önem kazanmıstır. Orta konka patolojilerine bağlı MKBA, orta konka bas ağrısı sendromu (OKBAS) olarak adlandırılmıstır. Bu çalısmada, OKBAS’nda tanı kriterleri ve konka büllozalı olgularda endoskopik cerrahi sonuçları tartısılmıstır. Primer sikayeti bas ağrısı olan 17 konka büllozalı olgu değerlendirilmistir. Tanı, nazal endoskopik muayene ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografide orta konka ile lateral nazal duvar ve/veya septum arasında mukozal kontakt alanlarının saptanması ile konulmustur. Olguların tamamına unilateral veya bilateral lateral parsiyel konka rezeksiyonu (lateral laminektomi) uygulanmıstır. Bas ağrısı 12 olgu (%70) tarafından “tamamen geçti”, 5 olgu (%30) tarafından “daha iyi” seklinde tarif edilmistir. Medikal tedaviye yanıt vermeyen inatçı bas ağrılarında infeksiyon dısı sinonazal patolojilerin özellikle MKBA’nın varlığı da unutulmamalı ve arastırılmalıdır. Bunlar içinde sıkça görülen konka büllozalara bağlı OKBAS’nda endoskopik cerrahi tedavi sonuçlarının oldukça basarılı olduğunu vurgulamak isteriz.