ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

NASAL IRRIGATION WITH SALIN SOLUTION
İZOTONİK - HİPERTONİK NAZAL İRRİGASYON
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3): 188 - 191
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
As the lining of the nose and paranasal sinuses is continuous, inflammatory processes tend to involve both areas. Optimal function of the mucociliary clearance system requires normal ventilation, humidification, metabolism, osmotic pressure and pH. One of the most effective methods of decreasing edema is regular nasal hygiene using salin nasal irrigation. Nasal irrigation help to clear static secretions, rinse infective debris, and minimize crusting. Because it appears to be safe and effective, many physicians hava advocated nasal irrigations with salin solutions of which in different densities for the treatment of sinonasal problems. This paper was undertaken to advocate the use fullness of nasal irrigation with solution for sinonasal infections.
ÖZET
Paranazal sinüs mukozası, burun boşluğu mukozasının bir devamı olduğu için bu bölgenin enfeksiyonları genellikle her iki alanı birlikte tutar. Mukosiliyer klirens sisteminin optimal fonksiyonu için normal ventilasyon, nem, metabolizma, ozmotik basınç ve pH gereklidir. Ödemi azaltmanın en etkili yöntemlerinden biri salin solüsyonu ile nazal irrigasyon yaparak nazal hijyeni sağlamaktır. Nazal irrigasyon statik sekresyonları ve enfekte debrisleri temizler ve kurutlanmayı azaltır. Sinonazal problemli hastalarda farklı çoğunluktaki salin solüsyonları ile nazal irrigasyon pek çok hekim tarafından güvenli ve etkili olarak kabul gördüğünden yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makale sinonazal enfeksiyonlarda salin solüsyonu ile nazal irrigasyonun faydalarını savunmak amacıyla kaleme alınmıştır.