ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
REVIEW ARTICLES

NASAL POLYP
NAZAL POLİP
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 260 - 261
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Although nasal polyps arc know for a long tine. the etiology of them are still obscure. In this article nasal polyps, the diagnosis and treatment of nasal polyps are mentioned.
ÖZET
Nazal polipler çok uzun zamandan beri bilinmesine rağmen etiyolojileri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Tedavi yöntemleri ise farklılık göstermektedir. Bu makalede nazal polipler, tanı ve tedavileri hakkında bilgi verilmiştir.