ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL ARTICLE

Nasal Specific IgE for Dermatophagoides in Perennial Allergic Rhinitis and Its Correlation With Serum Specific IgE, Prick Test and Nasal Provocation Test
Perennial Allerjik Rinitte Dermatophagoıdes Nazal Spesifik IgE’nin Serum Spesifik IgE, Prick Test ve Nazal Provokasyon Testi ile Korelasyonu†
KBB ve BBC Dergisi 15 (3):115-119, 2007
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objectives: Detection of specific IgE in the nasal secretion is not commonly used due to difficulty of obtaining standardized secretions from the nose. The correlation of the nasal specific IgE with the nasal provocation test, specific IgE in the serum and the prick test is important in order to identify the value of the nasal specific IgE in the diagnosis of house dust mite allergy. Material and Methods: In this study, specific IgE for Dermatophagoides pteronyssinus (Dp) was determined in the noses of 40 patients with perennial allergic rhinitis by means of the “nasal test”. Nasal provocation test, prick test and serum specific IgE values for the same allergen were also obtained. Results: Nasal IgE had a correlation rate of 90% with the nasal provocation test. Nasal IgE had correlation rates of 72.5% and 67.5% with the serum IgE and the prick tests respectively. In six patients (15%) with a positive provocation test, the prick tests and serum IgE were negative, however, the nasal IgE was positive. Conclusion: As a result, we may suggest the nasal test as a safe and practical alternative to nasal provocation test in Dp allergy especially if there is any discrepancy between the history and routine diagnostic tests.
ÖZET
Amaç: Nazal sekresyonda spesifik IgE tayini burundan standardize sekresyon alımındaki zorluk nedeniyle sık uygulanmamaktadır. Nazal spesifik IgE’nin nazal provokasyon testi, serum spesifik IgE ve prick testle olan korelasyonu, nazal spesifik IgE’nin ev tozu akarı allerjisi tanısındaki değerinin açısından önemlidir. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmada, Dermatophagoides pteronyssinus (Dp) için spesifik IgE perennial allerjik rinitli 40 hastanın burunlarında “nasal test” yoluyla ölçüldü. Aynı alerjen için nazal provokasyon testi, prick test ve serum spesifik IgE değerleri belirlendi. Bulgular: Nazal IgE ile nazal provokasyon testinin korelasyonu %90’dı. Nazal IgE Serum IgE ve prick testi ile sırasıyla %72.5 ve %67.5 oranında koreleydi. Provokasyon testi pozitif olan 6 hastada (%15) prick test ve serum IgE negatif olmasına rağmen, nazal IgE pozitifti. Sonuç: Sonuç olarak, Dp allerjisinde özellikle hikaye ve rutin diyagnostik testler arasında çelişki olduğu durumlarda, nazal testin, nazal provokasyon testinin güvenli ve pratik bir alternatifi olduğunu düşünmekteyiz.