ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA STAGING, SURGICALTREATMENTAND RECURRENCE
NAZOFARENGEAL ANJİOFİBROMA Sınıflandırma, Cerrahi Tedavi ve Rekürrens
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:236-246, 1995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Nasopharyngeal angiofıbroma is a rare, benign tumor which occurs in adolescent boy. Its propensity for aggressive local growth and prominent vascularity contributes to significant morbiditiy Within a period of 11 years from 1982 through 1993, 13 male patients with nasopharyngeal angiofibroma were managed at Ankara Hospital For the diagnosis, preoperative computerized tomography, and within the last two years, angiography with preoperative superselective embolization on six patients as an adjunctive therapeutic method was performed. Relation between the surgical approaches and recurrence was discussed. A classification scheme based on the growth pattern of this tumor is presented to help the surgeon choose the best procedure for the patient. Surgical success on total 19 operations was 77%. Five of 13 patients had recurrent tumor. One of these patients is still symptomatic. Lateral rhinotomy and its extensions, combined with transpalatal approach for extensive tumors has proven to be the most useful approach. Radiation therapy was necessary only on patients who had intracranial residual, symptomatic tumors. Preoperative embolization followed by surgical treatment for tumors without cavernous vsinus invasion is recommended as the best method of managing this tumor in most patients.
ÖZET
Nazofarengeal Angiofibroma (NA), adolesan erkeklerde görülen, nadir, benign bir tümördür. Agresif özellikte çevre dokulara yayılması ve oldukça vasküler karakterde olması morbidite nedenidir. 1982-1993 yılları arasındaki 11 yıllık dönemde, Ankara Hastanesinde 13 nazofarengeal angiofibromalı hasta tedavi edilmiştir. Tanıda bilgisayarlı tomografi ve son iki yıl içinde altı hastada anjiografi ile birlikte yardımcı tedavi yöntemi olarak preoperatif süperselektif embolizasyon kullanılmıştır. Cerrahi yaklaşım ile nüks arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Hasta için gerekli yaklaşımın seçiminde cerraha yardımcı olmak üzere, tümörün yayılım şeklini esas alan uygun bir evrelendirme şeması sunulmuştur. Toplam 19 operasyonda 9677 cerrahi başarı elde edilmiştir, 13 hastanın beşi nüks etmiştir. Halen sadece biri semptomatiktir. Bu tür tümörlerde etkin bir yaklaşım olarak lateral rinotomi ve büyük tümörlerde transpalatal yolu ile kombine edilmesi önerilir. Kafaiçi yayılımlı, rekürren semptomatik tümörlerde radyoterapi uygulanmalıdr. Kavernöz sinüs tutulumu olmayan tümörlerde preoperatif embolizasyonla beraber cerrahi rezeksiyon çoğu hastada en uygun tedavi yöntemi olarak önerilmektedir.