ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

NONSURGICAL MANAGEMENT OF TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTIONS AND OUR CLINICAL RESULTS
TME DİSFONKSİYONUNUN CERRAHİ OLMAYAN TEDAVİLERİ VE KLİNİK SONUÇLARıMıZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3) ; 175 - 179
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
We presented, the nonsurgical treatment method to the patient who has got temporomandibular joint dysfunction, our clinics treatment protocol and treatment results of 50 patients who submitted to the our clinic with TMJ symptoms. We gave the therapy composed of diet, pharmacologic agents (such asantiinflammator, muscle relaxant and anxioltics) and physical therapy to the patients about 3 to 6 months. %84 percent of patient has got relief of pain symptoms (complet or precise decreasing) and increasing mouth opening as a statistically meaningful.
ÖZET
Temporomandibular eklem disfonksiyonu tanısı alan hastalarda uygulanabilecek cerrahi olmayan tedavi yöntemleri, kliniğimizde uygulanan tedavi protokolü ve temporomandibular eklem disfonksiyonu tanısı alan 50 hastada uygulanan konservatif tedavi sonuçları sunulmuştur. Konservatif tedavide hastalara 3 ila 6 ay arasında diyet, farmakolojik tedavi (antiinflamatuar, kas gevşetici ve anksiolitik) ve egzersiz programından oluşan üçlü protokol uygulanmıştır. Hastaların %84\'ünde \'ağrı\' semptomunda düzelme (azalma veya tam kaybolma) ve ağız açıklığında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir artış saptanmıştır.