ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Olfactory Neuroblastoma: Case Report
Olfaktör Nöroblastoma
KBB ve BBC Dergisi 22 (3):62-5, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Olfactory neuroblastoma is a rare malignant neuroectodermal tumor that originates from olfactoy neuroepithelium. It was first described by Berger and Luc in 1924 and it involves 3% of all nasal cavity tumors. Since this tumor grows slowly and silently, it can be manifested with symptoms like nasal obstruction, anosmia and recurrent epistaxis, only when it reaches large sizes in nasal cavity. Multidisciplinary approach is necessary for the treatment of olfactory neuroblastoma. Although primary tumor recurrence rates vary, local recurrence rate is approximately 14-30% in many series. The average duration for local recurrence is 2 years, however it can prolong 10 years from the time of initial diagnosis, and about 50 % of local recurrences occur after 5 years. Metastasis rate is indicated as 10-30%. In this case report, we report an olfactory neuroblastoma in the nasal cavity of a 85-year-old man causing nasal obstruction and recurrent epistaxis, in whom surgery was performed by lateral rhinotomy approach.
ÖZET
Olfaktör nöroblastom, olfaktör nöroepitelden kaynaklanan nadir görülen malign nöroektodermal bir tümördür. İlk olarak 1924 yılında Berger ve Luc tarafından tanımlanmış olup tüm nazal kavite tümörlerinin %3’ünü oluşturur. Bu tümörler yavaş ve sessiz büyüdükleri için ancak nazal kavitede büyük boyutlara ulaştığında, burun tıkanıklığı, anosmi ve rekürren epistaksis gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Olfaktör nöroblastomaların tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Primer tümörün lokal rekürrens oranları yapılan çalışmalarda %14-30 arasında değişmektedir. Rekürrens için ortalama süre 2 yıl olmakla birlikte ilk tanı anından itibaren 10 yıla kadar da uzayabilmektedir ve yaklaşık %50’si 5 yıldan sonra görülmektedir. Metastaz oranı %10-30 olarak belirtilmektedir. Bu yazıda, 85 yaşındaki hastada son bir yıldır giderek artan bir şekilde tekrarlayan burun kanaması ve burun tıkanıklığı şikayetine neden olan ve lateral rinotomi yaklaşımı ile cerrahi uygulanan bir olfaktör nöroblastom olgusu sunulmuştur.