ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler








DEFAULT

OSTEOPLASTIC FLEP FOR FRONTAL OSTEOMAS
OSTEOPLASTIC FLEP FOR FRONTAL OSTEOMAS FRONTAL OSTEOMLARDA OSTEOPLASTIK FLEP YÖNTEMI SONUÇLARıMıZ
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 32-37, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
We have retrospectively reviewed the 13 osteoplastic flep operations of our clinic between January 1994 and December 2000. Our indications for surgery were symptomatic and/or complicated frontal sinüs disease; frontal sinüsitis related to osteom or frontal osteomas causing chronic headaches. There were no intraoperative complication. In immediate postoperative period minör complications have been seen. The most common one was headache. All patients have been seen postoperatively. Recurrens occured in one patient. In another patient functional endoscopic sinus surgery is required for recurrent sinusitis. We have reviewed our results and given our recommendations for good results with the light of literature.
ÖZET
Kliniğimizde Ocak 1994 ile Aralık 2000 tarihleri arasında frontal osteom nedeniyle osteoplastik flep yaklaşımı ile eksizyon uygulanan 13 vakayı gözden geçirdik. Cerrahi endikasyonlarımız semptomatik ve/veya komplike frontal sinüs hastalığı; osteoma bağlı kronik frontal sinüzit ve kronik baş ağrısına yol açan frontal osteomlar olarak belirlendi. Operasyonlar sırasında komplikasyon olmadı.Erken postoperatif dönemde minör komplikasyonlar izlendi. En sık görüleni şiddetli baş ağrısı idi. Hastaların hepsinin postoperatif kontrolleri yapıldı. Bir hastada rekürrens saptandı. Başka bir hastada rekürren sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Çalışmamızda yöntem sonuçlarımızı değerlendirip literatür desteğiyle birlikte daha iyi sonuç alınabilmesi için önerilerimizi sunduk.