ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

OTOACOUSTIC EMISSION IN OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TAKİBİNDE OTOAKUSTİK EMİSYONLAR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6 (2): 47-50
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Otoacoustic emissions are low intensity sounds originating from the cochlea recorded in the outer ear canal. The clinical use fo these emissions have been shown in many recent studies. Tho goal of this study is to reveal the efficacy of otoacoustic emissions in the diagnosis and follow-up of otitis media with effusion. The study subjects were 18 cases to whom ventilation tubes were inserted. The effect of otitis media with effusion on the production of otoacoustic emissions ıvere investigated by comparing their condition with the pure ton audiometric examination and tympanometric examination results. Besides the influence of ventilation tubes on otoacoustic emissions was also noted. After the insertion of ventilation tubes, in- addition the reduction of air-bone gap, the absent otoacoustic emissions started to be detected. For this reason, it is concluded that otoacoustic emissions started to be detected. For this reason, it is concluded that otoacoustic emissions are useful objective audiometric examination method in the diagnosis and follow-up of otitis media with effusion.
ÖZET
Otoakustik emisyonlar dış kulak yolundan elde edilen, kokleer orijinli ve şiddeti düşük olan akustik seslerdir. Günümüze değin yapılan pek çok araştırmada, otoakustik emisyonların klinikte kullanılabilirliği belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; effüzyonlu otitis mediada ve tedavi sonrası izlemede otoakustik emisyonların kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma effüzyonlu otitîs media nedeniyle ventilasyon tübü takılan 18 olguda yapıldı. Effüzyonlu otittis medianm, otoakustik emisyonların üretimine etkisi, yapılan timpanometrik ve tonal odyometrik tetkiklerle karşılaştırmalı olarak saptandı. Ayrıca, kronik effüzyonlu otitis medianın tedavisinde kullanılan ventilasyon tübü uygulamasının emisyonların üretiminde ortaya çıkardığı farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, ventilasyon tübü takılması ile hava-kemik yolu aralığı daralırken, otoakustik emisyonlar da saptanabilir hale gelmiştir, bu nedenle, bu tür hastaların tanı ve takibinde yararlı bir objektif odyometrik inceleme olduğu düşünülmektedir.