ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

OUR RESULTS FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY IN NECK MASSES
BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ SONUÇLARıMıZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 226-230
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Fine needle aspiration biopsy is widely used for the differential diagnoses of neck masses. Because of its high (+) predictive value, rare complications, being minimal traumatic and being a rapid method relatively, it is a preferable method. In this study, fine needle aspiration biopsy and then excisional biopsy were performed to 68 cases with neck masses. Cytopahathological and histopathologicaljindings were compared. We detected spesifity, sensitivity and (+) predictive value as 92.8 %, 97.5 % and 96.2 % respectively.
ÖZET
İnce iğne Aspirasyon Biopsisi (İ.İ.A.B.). boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında yaygın olarak uygulanmaktadır. Doğru tanı oranının yüksek, komplikasyonlarının az olması, nisbeten az travmatik ve hızla sonuca ulaştırmasından dolayı tercih edilen bir metoddur. Bu çalışmamızda da, boyunda kitlesi olan 68 olguya İ.İ.A.B. ve sonrasında da eksizyonel biopsi yapılmıştır. Olgularımızdan elde edilen sitopatolojik ve histopatolojik bulgular karşılaştırılmıştır. Çalışmamızın spesivitesi %92.8, sensitivitesi %97.5, doğru tanı oranı se %95. l olarak tespit edilmiştir.