ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

OUR THERAPEUTIC APPROACH FOR PAROTID NEOPLASMS
PAROTİS TÜMÖRLERİNE TEDAVİ YAKLAŞıMıMıZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: l 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Sixty-nine with parotid tumors were retrospectively analyzed during the period 1987-1992. Forthyfıve patients (%65.2) were classified as benign ephitelial tumors, 18 patients (%26) as malignant ephitelial tumors and 6 patients (%8.69) as non-ephitelial tumors. The incidense of pleomorphic adenoma was the highest among all the tumors that involved in the study (%58). mucoepidermoid carcinoma was the most frequent tumor among malignant cases (%33.). Most of the patients were seen at 40-49 years. Fifteen patients (%21.7) had deep parotid lobe involvement. Eight patients (%11.5) underwent enucleations, 41 patients (%59.5) superficial parotitectomies and 20 patients (%29) total parotitectomies. After a median follow-up of 3.5 years there recurrences i%7) was observed among 45 benign ephitelial tumors.
ÖZET
1987-1992 yılları arasında Kliniğimiz\'de cerrahi tedavileri yapılan 69 parotis tümörlü hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların 45\'i (%65.2) benign epitelial, 18\'i (%26) malign epitelial ve 6\'sı (%8.69) non-epitelial tümör olarak sınıflandırıldı. Çalışmaya dahil olan tümörlerin en çok rastlananı pleomorfik adenomaydı (%58). Malign tümörlerden ise mukoepidemoid karsinoma en fazla görülen tümördü (%33.).3 Hastaların büyük bir kısmı 40-49 yaş grubunda toplanmıştı. Onbeş hastada (%21.7) tümör derin loba invazyon göstermekteydi. Hastaların 8\'ine (%11.5) enükleasyon, 41\'ine (%59.5) süperficial parotitektomi ve 20\'sine (%29) total parotitektomi yapıldı. Ortalama. 3.5 yıllık takipten sonra bening epitelial tümörlü 45 hastanın üçünde (%7) nüks görüldü.