ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

p53 EXPRESSION IN LARYNGEAL CANCER AND EVALUATIONS ITS PROGNOSIS
LARENKS KARSINOMLARıNDA p53 EKSPRESYONU VE PROGNOZUN DEĞERLENDIRILMESI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 76-80, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study we examined 33 patients with squamous cell carcinoma of the larynx retrospectively who were operated at the ENT and Head- Neck Surgery of Akdeniz University Hospital between 1994-1997. We studied the presence of p53 abnormalities by immunohistochemical methods and p53 expression was found to occur in 51.1 % of all pathological specimens. This study showed that there is a significant correlation between p53 expression, locoregional recurrence and distant metastasis. Our results are also discussed with the previous studies.
ÖZET
Çalışmamızda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim dalında larenks karsinomu tanısı ile ameliyat edilen 33 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalara ait spesimenlerde immünohistokimyasal yöntemlerle p53 tümör süpresör geninim fonksiyonu araştırılmıştır. Larenks kanserlerinde prognoz üzerine etkisi olabilecek histopatolojik ve klinik kriterler ile p53 pozitifliği ele alınarak, lokal rekürrens ve uzak metastaz üzerine etkileri ortaya konulmuştur. p53 pozitifliği ele alınarak, lokal rekürrens ve uzak metastaz üzerine etkileri ortaya konulmuştur. p53 pozitifliği % 51.1 oranında saptanırken, sonuçlarımız daha önceki çalışmaların ışığında tartışılmıştır.