ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Papillary Carcinoma in Thyroglossal Duct Cyst
Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Karsinom
KBB ve BBC Dergisi 17 (2):82-4, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Thyroglossal duct carcinoma is a rare malignancy occuring in approximately 1% of all thyroglossal duct cysts. The diagnosis is usually made on histopathological examination of the excised thyroglossal duct cyst. A 36-year old woman with a cystic midline neck mass was presented as a thyroglossal duct cyst, and she underwent Sistrunk operation. Histopathological examination of the excised cyst revealed papillary carcinoma in the thyroglossal duct cyst. An ultrasound imaging and a scintigraphy of the thyroid gland were taken. Although the scintigraphy was normal, the ultrasound detected a 1 mm nodule in the gland. An ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy from the nodule was performed in order to determine whether it was a papillary carcinoma focus. The cytology indicated no malignant focus. No other treatment was added to Sistrunk operation. Neither a recurrence of the tumor nor a thyroid tumor was diagnosed in a follow-up period of 2 years.
ÖZET
Tiroglossal duktus karsinomu, tüm tiroglossal duktus kistlerinin yaklaşık %1’inde görülen nadir bir malignansidir. Tanı genellikle eksize edilen tiroglossal duktus kistinin histopatolojik incelenmesi ile konur. Kistik orta hat boyun kitlesi ile başvuran 36 yaşındaki bayan hastaya tiroglossal duktus kisti tanısı ile Sistrunk operasyonu uygulandı. Cerrahi spesimenin histopatolojik incelemesi tiroglossal duktus kistinde papiller karsinom varlığını ortaya koydu. Tiroid gland ultrasonu ve sintigrafisi yapılan hastanın sintigrafi sonucu normal olarak rapor edilirken, ultrason, glandın içerisinde 1 mm’lik nodül varlığını ortaya koydu. Bu nodülün bir papiller karsinom odağı olup olmadığını ortaya koymak amacıyla nodülden ultrason eşliğinde ince iğne aspiarasyon biyopsisi yapıldı. Sitolojide malign odak görülmedi. Sistrunk operasyonuna herhangi bir tedavi eklenmedi. Hasta 2 yıldır takip edilmekte ve bu süre içinde herhangi bir tümör rekürrensi veya tiroid tümörü saptanmadı.