ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

PAROTID GLAND TUMORS: EXPERIENCE WITH 593 CASES
PAROTİS BEZİ TÜMÖRLERİ: 593 OLGULUK DENEYİM
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 33-39
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The management of parotid gland turnon continues to be a challenge to otolaryngologitis, pathologists, oncologists and radiation oncologists. Defiinitive diagnosis oftumors requires microscopic examination.However, the minimum biopsy procedure for any parotid gland tumor should be a superficial parotidectomy and an incisional biopsy should never be performed. Although these principles are well known by the otolaryngologist, there may be lack ofexperience in other disciplines. The authors preseni their experience with 593 parotid gland îumors. Retrospective analysis of 593 cases which had been treated between 1964 and 1998 were done. Treatment, pathologic diagnosis, and ultimate outcome were presented. Thefactors influencing recurrence were discussed.
ÖZET
Parotis tümörlerinin teşhis ve tedavisi, KBB uzmanları, patologlar, medikal onkologlar ve radyasyon onkologlan için hala çeşitti zorluklar çıkarmaktadır. Parotis tümörlerinin kesin teşhisi için mikroskopik inceleme gerekmektedir. Fakat, parotis tümörlerinden insizyonel biyopsi alınmamalı ve minimum biyopsi işlemi parsiyel parotidektomi şeklinde olmalıdır. Bu temel prensip, tüm KBB hekimleri tarafından iyi bilinmesine rağmen, diğer uzmanlık dallarında deneyim eksikliği nedeniyle yanlış teşhis ve tedavi yaklaşımları yapılabilmektedir. Bu araştırmada, kliniğimizde 1964-1998 yıllan arasında tedavi edilen 593 parotis tümörü hastasının kayıtları retrospektif olarak taranmış ve deneyimlerimiz sunulmuştur. Tedavi, patolojik teşhis ve tedavinin sonuçları ortaya konmuştur. Rekkürrensi etkileyen faktörler tartışılmıştır.