ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Placement of Septal Composit Graft in the Case of Nasal Encephalocele
Nazal Ensefalosel Olgusunda Septal Kıkırdak Kompozit Greftinin Yerleştirilmesi
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Nasal encephalocele is herniation of the meninges and the brain tissue through a skull base defect. There is a risk for development of meningitis because of the relationship between the encephalocele and the nasal cavity and the nasopharynx. That’s why surgical excision of encephalocele and repair of defect should be made by transcranial or extracranial (intranasal or endoscopically) approach. Local flaps or grafts may be used alone or in combination with each other either overlay or underlay during repairing. A bluish polypoid mass presented between the left middle concha and the nasal septum in the anterior rhinoscopic examination of 47 years old female patient who admitted to our clinic with the complaints of anosmia, nasal obstruction and clear nasal discharge. In radiological examinations of the patient, soft tissue was detected as obstructing the left nasal cavity and expanding the septum medially, medial walls of the maxillary sinus and the orbit laterally. Left cribriform plate anterior to sphenoid sinus and on upper side of the mass was eroded. Clinical and radiological diagnosis of the mass was nasal encephalocele. We used septal cartilage graft with overlaying mucopericondrium as the graft material treated our case endoscopically. Cartilage part of this graft was situated intracranially (underlay) whereas mucoperichondrial part, intranasally (overlay) and closed the defect completely. The patient treated endoscopically had no complications and is symptom-free in the first postoperative year.
ÖZET
Nazal ensefalosel kafa tabanı defektinden beyin dokusu ve meninkslerin burun içine fıtıklasmasıdır. Ensefaloselin burun boşluğu ve nazofarenks ile iliskisinden dolayı olusabilecek menenjit riski nedeniyle cerrahi olarak transkraniyal veya ekstrakraniyal (intranazal veya endoskopik) yaklasımlar ile çıkartılıp kafa tabanı defektinin onarılması gerekir. Onarımda lokal flepler ve greftler tek baslarına veya birbirleri ile kombine edilerek overlay veya underlay olarak kullanılabilir. Kliniğimize burun tıkanıklığı, koku alma bozukluğu ve saydam burun akıntısı sikayeti ile basvuran, 47 yasındaki bayan hastanın yapılan anterior rinoskopik muayenesinde, sol orta konka ile septum arasında mavi-mor renkli polipoid kitle mevcuttu. Yapılan radyolojik incelemelerde sol burun bosluğunu dolduran nazal septumu mediale, maksiller sinüs ve orbita medial duvarlarını laterale doğru iten yumuşak doku kitlesi gözlendi. Kitlenin üst bölümünde, sfenoid sinüs anteriorunda sol kribriform plate erode idi. Klinik ve radyolojik olarak kitle nazal ensefalosel ile uyumlu idi. Endoskopik olarak tedavi ettiğimiz bu ensefalosel olgumuzda kafa tabanı defekti onarımında septumdan üzerindeki mukoperikondrium ile beraber aldığımız kıkırdak grefti kullandık. Kullandığımız bu greft materyalinin kıkırdağını intrakraniyal (underlay), mukoperikondriumunu ise intranazal (overlay) olacak sekilde defekt alanını tamamen örtmesini sağlayarak yerlestirdik. Endoskopik olarak tedavi ettiğimiz vakamızın postoperatif 1.yıl kontrolünde herhangi bir sikayeti ve komplikasyonu bulunmamakta idi.