ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

PNEUMOSINUS DILATANS
PNÖMOSİNUS DİLATANS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 ; 158-161
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Pneumosinus dilatans is an extremely rare condition which is characterized by gross enlargement of the paranasal sinuses. The etiology is not clearly identified. We are reporting two patients with pneumosinus dilatans who complained of severe headache and frontal bossing. They were considered as ostiomeatal complex disease by the CT and endoscopic examinations, and treated by functional endoscopic surgery. Following the surgery the symptoms rapidly disappeaared.
ÖZET
Pnömosinüs dilatans oldukça nadir görülen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen paranazal sinüslerdeki anormal genişleme ile karakterize bir antitedir. Frontal bölgede şişlik ve zaman zaman oluşan şiddetli baş ağrısı yakınmalarıyla GATA KBB Anabilim Dalı\'na müracaat eden iki olguya yapılan incelemeler sonucu pnömosinüs dilatans tanısı kondu. Endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografilerinde, ostiomeatal kompleks patolojisi saptanan olgulara endoskopik cerrahi uygulandı. Postoperatif izleme döneminde semptomların tamamen kaybolduğu gözlendi.