ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

PREDISPOSING FACTORS AND ROLE OF THE WATER\'S X-RAY IN CHILDHOOD SINUSITIS
ÇOCUKLUK ÇAĞı SİNÜZİTLERİNDE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER VE WATER\'S GRAFİSİNİN TANı DEĞERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3) :168-174
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study; Patients with childhood sinusitis were investigated; the clinical and radiologic features, amoxicillin-clavulanate potassium treated patients symptoms, signs, radiologic features before and after treatment; predisposing factors. As a result; the most prominent symptoms of the acute maxillary sinusitis children were nasal obstruction, cough, nasal discharge and headache. The most frequently diagnosed signs were erythematous nasal mucosa, postnasal discharge, septal deviation. The important predisposing factors of the pediatric age maxillary sinusitis were septonasal deviation and adenoid vegetations and these factors may influence the outcome of the treatment. Water\'s projection is a very valuable diagnostic modality in evaluation and assessment of the treatment outcomes in maxillary sinusitis children.
ÖZET
Bu çalışmada pediyatrik sinüzitli hastalardaki klinik ve radyolojik özellikler; amoksisilin-klavulanat potasyum ile tedavi edilen vakaların tedavi öncesi ve sonrası semptom, bulgu ve radyolojik sonuçlar; predispozan faktörler araştırılmıştır. Sonuç olarak; akut maksiller sinüzitli çocuklardaki en sık görülen semptomlar burun tıkanıklığı, öksürük, burun akıntısı ve baş ağrısıdır. En sık tespit edilen bulgular ise burun mukozasında hiperemi veya ödem, postnazal akıntı, septonazal deviasyon ve sinüs noktalarında hassasiyet olduğu bulunmuştur. Septonazal deviasyon ve adenoid hipertrofısi, çocukluk çağı akut maksiller sinüzitlerinde önemli predispozan faktörlerdendir ve tedavinin sonucu üzerinde etkilidir. Water\'s grafısi akut maksiller sinüzitli çocukların değerlendirilmesinde ve özellikle tedavinin takibinde değerli bir metottur.