ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

PRIMARY MALIGNANT MELANOMA ARISING IN THE NASAL CAVITY
NAZAL KAVİTEDE PRIMER MALİGN MELANOM
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3): 180 - 183
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Malignant melanomas of the nasal cavity and paranasal sinuses represent less than 1% of all malignant melanomas and 2% to 9% of the head and neck melanomas. More than 75% of the lesions originate in the nasal cavity. A 63 year old man was admitted to our hospital with history of recurrent epistaxis, mass in the nasal cavity and unilateral nasal obstruction. Physical examination revealed a pigmented polypoid mass originating from the lateral wall of the right nasal cavity. The patient was treated with functional endoscopic sinus surgery. The mass and lateral concha mucosa were resected. Histologic sections of the mass were stained with HE, Masson Fontana and S-100. The tumor was composed of spindle cells and oval-round cells which have clear cytoplasm. Intracellular and stromal black-brown granules were noted, these granules were positive with Masson Fantana stain. S-100 protein was positive immunohistochemically. The tumor was evaluated as malignant melanoma.
ÖZET
Tüm malign melanomların yaklaşık %1\'i, baş ve boyun bölgesindeki malign melanomların ise %2-9\'u nazal kavite ve paranazal sinüslerden kaynaklanır. Bu lezyonların ise %75\'den fazlası nazal kavite orijinlidir. Olgumuz 63 yaşında erkek hasta. Burunda kitle, burun kanaması ve tek taraflı burun tıkanıklığı şikayetleri ile Ağustos 1998\'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Polikliğini\'ne başvurdu. Fizik muayenede sağ nazal kavitenin tamamını dolduran koyu kahve renkte, geniş tabanlı nodüler kitle izlendi. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile kitlenin tamamı lateral konka mukozası da kürete edilerek çıkarıldı. Bu kitleden hazırlanan kesitlerin HE ve S-100 immünohistokimyasal boyası ile boyanarak incelenmesinde yer yer ovalyuvarlak nukleuslu, berrak stoplazmalı, yer yer de iğsi nukleuslu hücrelerin oluşturduğu tümöral doku izlendi. Tümör hücrelerinde ve yer yer stromada kahve renkte pigment varlığı dikkati çekti. S-100 boyası ile kuvvetli pozitif boyanma izlendi. Bu bulgularla olgu malign melanom olarak rapor edildi. Nazal kavitede malign melanom görülmesi insidansının çok düşük olması nedeni ile olgu konu ile ilgili literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.