ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

PRIMARY MALIGNANT MELANOMA OF MAXILLAR SINUS
MAKSİLLER SİNÜSÜN PRİMER MALİGN MELANOMASI
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 155-157
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Malignant melanomas which were placed in nose and paranasal sinuses are very rare and histological diagnosis of them was difficult especially in the forms without pigment. These tumors that had a poor prognosis and unpredictable course must be in mind as e reason of nasal cavity mass. And biopsies of this region should be taken into consideration in histopathological examination carefully. In this study, a case of primary malignant melanoma of the maxillar sinus which were followed in Black Sea Technical University was discussed with the knowledge of literature.
ÖZET
Çok nadir olarak izlenen burun ve paranazal sinüs yerleşimli malign melanomların. histolojik tanısı özellikle pigmentsiz formlarında zordur. Tedaviye rağmen prognozu oldukça kötü olan bu tümör nazal kavite kitlesi oluşturan nedenlerden biri olarak akuda tutulmalı ve bu yerleşimdeki kitle biyopsileri histopatolojik olarak dikkatle değerlendirilmelidir. Bu makalede Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde takip edilmiş maksiller sinüs yerleşimli malign melanom olgusu, literatür bilgileri ışığında tartışıldı.