ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

PRIMARY MALIGNANT MELANOMA OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
NAZAL KAVITE VE PARANAZAL SINÜSLERIN PRIMER MALIGN MELANOMU
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 55-57, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Primary malignant melanoma of the nasal cavity and paranasal sinuses rarely occur and have a poor prognosis. 5-year survival rate approximately is 20 %. Their common presentation is a unilateral nasal pathology that is seen commonly in elderly patients. They are equally seen in both sex. Because their clinical presentations are nose bleeding, nasal obstruction and pigmented polypoid nasal mass they can resemble a pyogenic granuloma of the nasal septum. The treatment is surgery, when the cases are operable.
ÖZET
Nazal kavite ve paranazal sinüslerin primer malign melanoması nadir olarak görülmektedir ve kötü prognoza sahiptir. 5 yıllık sürvi ortalama % 20 dir. Daha çok yaşlılarda ve tek taraflı burun lezyonları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Her iki cinste eşit olarak görülmektedir. Klinik olarak burun tıkanıklığı, burun kanaması ve pigmente polipoid kitle şeklinde görülmesi nedeniyle septumun kanayan polibini (pyojenik granüloma) andırabilmektedir. Tedavi hastalar operabl oldukları müddetçe cerrahidir.