ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF AGE, SEX, SMOKING AND ALCOHOL INTAKE IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE TONGUE
DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1) : 46 - 50
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, correlation of age, sex, smoking and alcohol use with TNM staging, histopathological parameters and prognosis were investigated. Among patients younger than 40 year of age, the mean tumor thickness was 14.67 mm, 60 % of them had perineural invasion, 89 % had lymphatic metastases in three or more nodes, 33% had local and 9 % had regional recurrences. Where as the same fıgures for patients older than 40 years of age were as follows: 10.56 mm tumor thickness, perineural invasion 35%, three or more lymph node metastases 37%, local recurrence 11% regional recurrence 26%. Female patients had perineural invasion twice as common as male patients. Smokers had two times more moderate to poor tumor differentiation, and three times more local recurrence than nonsmokers. As a result, it was concluded that tumor in patients with younger age and those smoking or drinking alcohol behave more aggresive biologically, thus should be treated according to.
ÖZET
Bu araştırmada dilde epidermoid kanserli hastalarda yaş, cinsiyet, uzun süreli sigara ve alkol kullanımının, T N M evresi, histopatolojik parametreler ve prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Kırk yaşın altındaki hastalarda tümör kalınlığı ortalaması, 14.67 mm, perinöral invazyon varlığı % 60, üç ve daha fazla lenf nodu metastazı % 89, lokal rekürrens %33, boyunda rekürrens % 9 oranında saptanırken, 40 ve üzerindeki yaşa sahip hastalarda tümör kalınlık ortalaması 10.56 mm, perinöral invazyon varlığı % 35, üç ve daha fazla lenf nodu metastaz varlığı %37, lokal rekürrens %11 ve boyunda rekürrens % 26 oranında saptanmıştır. Kadın hastalarda erkeklere göre iki kat daha fazla periönal invazyon saptanmıştır. Sigara içenlerde içmeyenlere göre iki kat daha fazla orta ve kötü derecede diferansiye tümör ve 3 kat daha fazla lokal rekürrens görülmüştür. Sonuç olarak, 40 yaşın altındaki hastalarda, uzun süreli alkol ve sigara içen hastalarda tümörün daha agresif biyolojik davranış gösterdiği ve tedavi planının da bu sonuçlara göre hazırlanması gerektiği düşünülmüştür.