ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Pyogenic Granuloma of the Middle Turbinate: A Rare Location
Orta Konkanın Piyojenik Granülomu: Nadir Bir Yerleşim Yeri
KBB ve BBC Dergisi 24 (1):29-32, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Pyogenic granuloma is a benign, hyperplastic vascular lesion that occurs rarely in the nose. The etiology is uncertain; it frequently occurs following traumatic and hormonal changes, particularly in pregnancy.We report a case of 34-year-old female with a unilateral pyogenic granuloma of the middle turbinate, who presented with nasal obstruction and epistaxis. We emphasize that the rarely seen pyogenic granuloma must be kept in mind in the differential diagnosis of a rapidly growing mass of the nasal cavity, especially after a pregnancy period.
ÖZET
Piyojenik granülom burun içinde nadir görülen selim,hiperplastik vasküler bir lezyondur. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber, özellikle hamilelikteki hormonal değişikliklerle ve travmatik nedenlerle sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda, burun tıkanıklığı ve burun kanaması yakınması olan 34 yaşındaki bayan hastada orta konkanın tek taraflı piyojenik granülom olgusunu sunduk. Özellikle hamilelik sonrasında burun içinde hızla büyüyen kitlelerin ayırıcı tanısında nadir görülen piyojenik granülomanın akılda tutulması gerektiğini vurguladık.