ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

RAPID INFUSION PAPAVERINE HYDROCHLORIDE THERAPY IN SUDDEN HEARING LOSS
ANİ İŞİTME KAYıPLARıNDA HıZLı İNFÜZYON PARAVERİN TEDAVİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3995; 6(2): 55-59
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The etiology, histopathology, short-term and long-term prognosis, and treatment of sudden hearing loss which is an emergency situation, are not well defined in the literature. Since different theories attempt to explain the pathophysiology of sudden deafness many different regimens have been used for the treatment up to now. Between 1991 and 1996, 57 patients suffering from idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISHL) received rapid infusion papaverine hydrochloride therapy. in 11 patients there were no recovery. However 10 patients had slight, 11 patients partial and 25 patients had complete recovery. Patients who were treated Within 7 days had significantly better recovery. Therefore because of the positive effect on recovery, the low incidence of side effects and reliability we concluded to advise keeping papaverine hydrochloride, a selective cerebral vasodilator, in mind for the treatment of ISHL.
ÖZET
Acil tıbbi bir durum olan ani işitme kaybının etiyolojisi, histopatolojisi, kısa ve uzun dönem prognozları literatürde yeteri kadar tarif edilmemiştir. Patofizyolojinin açıklanmasında birçok teori öne sürülünce sonuçta tedavi protokolleri de çeşitli olmuştur. 1991 ve 1996 yılları arasında idyopatik ani işitme kaybı olan 57 hastaya papaverin hidroklorürün hızlı infüzyon tedavisi uygulanmıştır. Onbir hastada iyileşme olmamıştır. Ancak 10 hastada kısmi, 11 hastada parsiyel ve 25 hastada tam iyileşme görülmüştür, ilk 7 gün içinde tedavi olan ve vertigosu olmayan hastalarda iyileşme, anlamlı olarak daha iyi olmuştur. Bu nedenle, gerek iyileşme üzerine pozitif etkisi gerekse yan etkisinin azlığı ve güvenilirliği nedeniyle selektif serebral bir vazodilatör olan papaverin hidroklorürün idiyopatik ani işitme kaybı (İAİK) olan hastalarda akılda tutulmasının tavsiye edilmesine karar verilmiştir.