ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Relapsing Polichondritis with Inner Ear Involvement: Case Report
İç Kulak Tutulumu ile Giden Relapsing Polikondrit: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 19 (1):21-24, 2011
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Relapsing polichondritis (RP) is an unusual autoimmune disorder that causes destruction and inflammation of cartilaginous and connective tissues. Elastic cartilage of the ears and nose, hyaline cartilage of peripheral joints, vertebral fibrocartilage and tracheobronchial cartilage, as well as proteoglycan-rich structures of the eye, heart, blood vessels or inner ear may all be affected. In most patients, RP manifests a fluctuating and progressive course which eventually results in a significant shortening of life expectancy. The major clinical features include auricular chondritis, arthritis, nasal chondritis, ocular inflammation, chondritis of the respiratory tract and audiovestibular damage. The diagnosis of RP is made on clinical, pathological and radiological basis. In this paper a 14 years-old child with a three-year history of the bilateral recurrent chondritis of the bilateral auricle, nasal chondritis and bilateral sensorineural hearing loss was reported.
ÖZET
Relapsing polikondrit (RP) kıkırdak ve bağ dokusunun inflamasyonu ve destrüksiyonuna yol açan, nadir görülen otoimmün bir hastalıktır. Kulak ve burunun elastik kıkırdağı, periferal eklemlerdeki hyalen kıkırdak, vertebral fibrokartilaj, trakeobronsial kıkırdak, göz ve kalpteki proteoglikandan zengin yapılar ve iç kulak etkilenebilir. RP çoğu hastada fluktuan ve progresif bir seyir izlerken, yaşam süresinde belirgin bir kısalmaya neden olur. Major klinik özellikleri aurikular kondrit, artrit, nazal kondrit, oküler inflamasyon, odyovestibüler hasar, auriküler, nazal ve solunum yolları kondritidir. RP tanısı klinik, patolojik, radyolojik olarak konulmaktadır. Bu makalede 14 yaşında yaklaşık üç yıldır, nazal kıkırdakta ve her iki aurikülada tekrarlayan polikondrit ve bilateral ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan bir çocuk olgu sunuldu.