ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

RESULTS OF ANTIBIOTIC AND ANTIBIOTIC STEROID TREATMENT IN EXPERIMENTALLY INDUCED OTITIS MEDIA IN RATS
RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN OTİTİS MEDİADA ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK STEROİD TEDAVİSİ SONUÇLARı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 188-192
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, 50 rats, after induction of experimental otitis media, were divided into 2 groups and 10 days of antibiotic and antibiotic + steroid treatment was applied. half of the rats were sacrificed in fourth, and halfin the eighth week, and middle ear speciments were evaluated histopatologically. In antibiotic only group, there was an increase in necrosis and amount of histiocytes an fibrosis at eighth week compared to fourth week. in antibiotic + steroid group there ıvas a significant decreases in neutrofil and leukocyte counts, subepithelial thickening, fibrosis and vaskularization, Comparing the fourth week findings of two groups no statistically significant difference was observed while eighth week results showed statistically significant differences in favor of antibiotic + steorid treatment group ın al most all criterta.
ÖZET
Bu çalışmada deneysel olarak stafilokoksik otitis media oluşturulan 50 rat 2 gruba ayrılarak 10 gün süreyle antibiyotik ve antibiyotik + steroid tedavisi uygulandı. Ratların yarısı dördüncü haftada, diğer yarısı ise sekizinci haftada öldürüldükten sonra, hazırlanan orta kulak materyalleri histopatolojik olarak değerlendirildi. Sadece antibiyotik verilen ratlarda dördüncü haftaya göre sekizinci haftada nekroz, histiyosit ve fibrozis miktarında belirgin bir artış görüldü. Antibiyotik ve steroid verilen grupta dördüncü haftaya kıyasla sekizinci haftada nötrofil ve lenfosit sayısı, subepitelyal kalınlaşma, ftbrozis ve damarlanma miktarında anlamlı bir azalma olduğu izlenmektedir. Antibiyotik ve antibiyotik + steroid tedavisi uygulanan grupların dördüncü hafta bulguları karşılaştırıldığında iki grup arasında bazı sayısal farklılıklar olmasına rağmen bunların istatistik bir anlam ifade etmediği, sekizinci hafta sonuçları kıyaslandığı zaman ise hemen bütün kriterlerde kombine tedavi uygulanan grup lehine istatistik değeri olan farklılıklar görüldü.