ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

RESULTS OF HORİZONTAL SUPRAGLOTTIC LARYNGECTOMY
HORİZONTAL SUPRAGLOTTİK LARİNJEKTOMİ İLE ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLAR
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2) ; 139 -142
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Horizontal supraglottic laryngectomy seems to be successful therapy alternative in larnyx carcinoma located to supraglottic region. We have 75 patients with 3 year follow-up that were treated with horizontal supraglottic laryngectomy between years 1967-1995 in our clinic. These patients have TNM classification as follows: 42% Tl, 58% T2, 45% No, 26% N1, 24% N2, 5% N3. As a result; %94 local control, %88 neck control rates were obtained. The overal 3 year survival is %81. We have performed total laryngectomy in a patient because of aspiration, and one patient has died because of aspiration. We conclude that horizontal supraglottic laryngectomy with neck dissection is a way of successful treatment in appropriately chosen patients both functionally and oncologically.
ÖZET
Horizontal supraglottik larinjektomi supraglotik bölgeye lokalize olan larinks karsinomlarında başarılı sonuçlar veren bir tedavi seçeneğidir. Kendi kliniğimizde 1969-1995 yılları arasında horizontal supraglottik larinjektomi yapılan ve 3 yıllık takibi olan 75 hasta mevcuttur. Bu hastaların %42\'si T1, %58\'sinin T2, %44\'ünün No, %26\'smın N1, %24\'ünün N2 ve %5\'ininde N3 boyun sınıflandırmasına girdiği görülmüştür. Sonuç olarak lokal kontrolün %94, boyun kontrolünün ise %88 olduğu görülmüştür. Overal 3 yılık sürvi ise %81\'dir. Komplikasyon olarak bir hastada aspirasyon nedeniyle total larinjektomi yapılmış, bir hasta ise aspirasyon nedeniyle kaybedilmiştir. Bu sonuçlarla horizontal supraglottik larinjektominin ve boyun disseksiyonun iyi seçilmiş hastalarda onkolojik ve fonksiyonel yönden başardı bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmüştür.